DANH MỤC CƠ SỞ PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Thực hiện quy định xây dựng và cập nhật danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng và UBND cấp tỉnh rà soát, tổng hợp các thông tin mới nhất và đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/1/2022. Đây là danh mục được công bố lần đầu đối với các lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, theo Quyết định 01/2022/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, bao gồm:

1.  Danh mục lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Phụ lục I;

2.  Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành công thương tại Phụ lục II;

3.  Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành giao thông vận tải tại Phụ lục III;

4.  Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành xây dựng tại Phụ lục IV;

5.  Danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành tài nguyên và môi trường tại Phụ lục V.

Theo quy định, danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ cập nhật định kỳ 2 năm/lần.

Số lượng cơ sở thuộc danh mục sẽ thay đổi trên cơ sở rà soát, tổng hợp của các Bộ quản lý lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp và UBND cấp tỉnh.

Quy định về kiểm kê khí nhà kính là bắt buộc đối với các cơ sở thuộc danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đồng thời khuyến khích các cơ sở ngoài danh mục chủ động thực hiện kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Chi tiết Danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại đây: Quyết định 01/2022/QĐ-TTg.


CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT – MÔI TRƯỜNG MECIE

Hotline:

0965.355.519

Email:

[email protected]

 

Địa chỉ:

 

 

KV Miền Bắc:

Tầng 5, tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1/9A, KCN Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

 

KV Miền Nam:

Số 3, đường 7, KDC Cityland, Quận Gò Vấp, TP.HCM

 

KV Miền Tây:

Số 34 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Khóm 5, TP.Cà Mau

Tin Tức Khác

  0965 355 519
m.me/mecie.vn
Hotline: 0965 355 519