Công ty Cổ phần Kiểm kê và Tư vấn tín chỉ Carbon Mecie (MECARBON) trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của chúng tôi. MECIE đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Kiểm kê Khí nhà kính. Ðội ngũ kỹ thuật của chúng tôi được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành kinh tế năng lượng, quản lý năng lượng, và các ngành kỹ thuật chuyên môn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định số 06/2022/NÐ-CP. Sử dụng dịch vụ của MECIE, Quý Công ty nhận được các lợi ích thiết thực như sau:

- Ðánh giá sử dụng năng lượng, phát thải khí nhà kính thông qua công tác khảo nghiệm bằng các thiết bị đo chuyên dụng, hiện đại.

- Xây dựng chương trình tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát thải khí nhà kính cụ thể cho doanh nghiệp và dự toán chi phí tiết kiệm mang lại cho tương lai.

- Hỗ trợ lập báo cáo thường niên về tình hình kết quả và kế hoạch sử dụng năng lượng và phát thải khí nhà kính.

KKKNK TỰ ĐỘNG

Miễn phí dùng thử

Chức năng

 • 1. Được cấp mã đăng nhập để sử dụng dữ liệu online trên bản đồ Kiểm kê KNK.
 • 2. Được phát triển bảng tính toán và tính toán kết quả phát thải khí nhà kính.

Ghi chú

 • Áp dụng tính toán sơ bộ tổng hợp
 • Chỉ kiểm kê cho 04 hạng mục chính : Tiêu thụ năng lượng, Sản xuất, Xử lý nước thải, Nông nghiệp

KKKNK TRỰC TUYẾN

Giai đoạn thử nghiệm

Chức năng

 • 1. Được cấp mã đăng nhập để sử dụng dữ liệu online trên bản đồ Kiểm kê KNK.
 • 2. Được phát triển bảng tính toán và tính toán kết quả phát thải khí nhà kính.
 • 3. Được nhân viên tư vấn hỗ trợ trực tuyến thực hiện Kiểm kê KNK trong suốt quá trình
 • 4. Được hướng dẫn định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính theo ISO 14064-1 và Nghị định số 06/2022/NĐ-CP

KKNK TRỰC TIẾP
TẠI CƠ SỞ

Theo quy mô/báo cáo

Chức năng

 • 1. Được cấp mã đăng nhập để sử dụng dữ liệu online trên bản đồ Kiểm kê KNK.
 • 2. Được phát triển bảng tính toán và tính toán kết quả phát thải khí nhà kính.
 • 3. Được nhân viên tư vấn hỗ trợ trực tuyến thực hiện Kiểm kê KNK trong suốt quá trình
 • 4. Được hướng dẫn định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính theo ISO 14064-1 và Nghị định số 06/2022/NĐ-CP
 • 5. Đánh giá thực địa tại nhà máy để kiểm tra các số liệu đã cung cấp cũng như xác định các nguồn phát thải thực tế
 • 6. Đo kiểm thực tế tại các nguồn thải
 • 7. Đề xuất biện pháp giảm thiểu phát thải KNK
 • 8. Nộp báo cáo đến cơ quan quản lý nhà nước
  0965 355 519
m.me/mecie.vn
Hotline: 0965 355 519