DANH SÁCH CƠ SỞ PHÁT THẢI THEO LĨNH VỰC

Năng Lượng

Công nghiệp sản xuất năng lượng; tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng; khai thác than; khai thác dầu và khí tự nhiên.
Giao Thông Vận Tải

Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải.
Xây Dựng

Tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng.
Các Quá Trình Công Nghiệp

Tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng.
Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp và Sử Dụng Đất

Chăn nuôi; lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất; trồng trọt; tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; các nguồn phát thải trong nông nghiệp.
Chất Thải

Bãi chôn lắp chất thải rắn; xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học; thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và xả thải nước thải.

TRA CỨU CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Thống Kê
Nhóm Ngành Số Lượng TOE Tấn CO2 tương đương (ước tính)
Chất Thải 73 9,133,802.206 27,401,406.618
GTVT 70 235.857 707.571
Khai thác dầu và khí tự nhiên 3 273.460 820.380
Khai thác than 48 1,331.906 3,995.718
Sản xuất năng lượng 25 1,718,900.300 5,156,700.900
Tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng 1368 6,860,521.021 20,581,563.065
Xây Dựng 99 5,790.489 17,371.467

Tìm kiếm
  0965 355 519
m.me/mecie.vn
Hotline: 0965 355 519