VỀ CHÚNG TÔI

MECARBON là thành viên của MECIE Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm kê và tư vấn tín chỉ carbon. Với phương châm “Vì một hành tinh xanh” , MECARBON hỗ trợ doanh nghiệp Đo lường, theo dõi, và báo cáo về lượng khí nhà kính cho từng năm, giúp đảm bảo dự án tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất và giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả năng lượng và nguồn tài nguyên môi trường để từ đó thực hiện các hoạt động giảm thiểu lượng khí nhà kính và tham gia vào thị trường tín chỉ carbon.

Đọc Thêm


QUY TRÌNH THỰC HIỆN


Xác định phạm vi và Kế hoạch KKKNK

Thu thập dữ liệu và xác định số lượng nguồn thải KNK

Phát triển phương pháp luận và tính toán phát thải KNK

Thiết lập mục tiêu giảm phát thải KNK, theo dõi và báo cáo tiến độ


DỊCH VỤ TƯ VẤN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
DANH SÁCH CƠ SỞ PHÁT THẢI THEO LĨNH VỰC


Năng Lượng
Công nghiệp sản xuất năng lượng; tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng; khai thác than; khai thác dầu và khí tự nhiên.

Giao Thông Vận Tải
Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải.

Xây Dựng
Tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng.

Các Quá Trình Công Nghiệp
Tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng.

Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp và Sử Dụng Đất
Chăn nuôi; lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất; trồng trọt; tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; các nguồn phát thải trong nông nghiệp.

Chất Thải
Bãi chôn lắp chất thải rắn; xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học; thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và xả thải nước thải.


Xem tất cả

TIN TỨCĐỐI TÁC CỦA MECIE


  0965 355 519
m.me/mecie.vn
Hotline: 0965 355 519