01 Kiểm kê khí nhà kính trực tiếp là gì?

Khám phá dịch vụ kiểm kê KNK trực tiếp tại cơ sở của Mecie - một giải pháp chuyên nghiệp và toàn diện để quản lý phát thải môi trường của bạn. Với dịch vụ này, chúng tôi gửi đội ngũ chuyên gia đến cơ sở của bạn để tiến hành kiểm kê và đánh giá phát thải môi trường trực tiếp. Quá trình kiểm kê chính xác và chi tiết này giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về tình trạng môi trường hiện tại và tìm ra các cải tiến và biện pháp quản lý phù hợp. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi đảm bảo sự chính xác và đáng tin cậy trong mỗi bước của quá trình kiểm kê. Hãy tin tưởng vào chúng tôi để mang lại sự hiệu quả và tuân thủ môi trường tối ưu cho doanh nghiệp của bạn!

02
Chức năng
Kiểm kê phát thải, đánh giá tình trạng môi trường
Dịch vụ tự động tính toán phát thải môi trường dựa trên thông số và dữ liệu đầu vào của khách hàng. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong quá trình kiểm kê.
Báo cáo và tài liệu
Cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả kiểm kê, đánh giá và các biện pháp cải tiến. Cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho các báo cáo nội bộ và các yêu cầu bên ngoài.


Tư vấn và đề xuất biện pháp cải tiến
Dựa trên kết quả kiểm kê và đánh giá, đội ngũ chuyên gia sẽ cung cấp tư vấn và đề xuất các biện pháp cải tiến để giảm thiểu phát thải môi trường, cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên và tuân thủ quy định môi trường
Tư vấn theo yêu cầu
Ngoài các dịch vụ kiểm kê, chúng tôi cũng cung cấp tư vấn theo yêu cầu để giải đáp các câu hỏi, hỗ trợ trong việc tuân thủ quy định môi trường và định hướng cho việc cải thiện hiệu quả môi trường.


03 Lợi ích
Hiểu rõ tình trạng môi trường:

Từ việc kiểm kê và đánh giá phát thải môi trường, bạn có cái nhìn toàn diện về mức độ tuân thủ quy định môi trường và các khuyết điểm cần cải thiện.
Tuân thủ quy định môi trường:

Việc có thông tin chính xác về phát thải môi trường và khả năng tư vấn từ đội ngũ chuyên gia giúp bạn đáp ứng các yêu cầu quy định và giảm rủi ro vi phạm.
Độ chính xác và đáng tin cậy:

Dịch vụ này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong quá trình kiểm kê phát thải KNK. Vớiớ sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, bạn có thể tin tưởư ng vào kết quả và thông tin được cung cấp.
Tìm kiếm biện pháp cải tiến:

Dựa trên kết quả kiểm kê, đội ngũ chuyên gia sẽ tư vấn và đề xuất các biện pháp cải tiến để giảm thiểu phát thải KNK, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và nâng cao tuân thủ môi trường.
Báo cáo chi tiết và tài liệu hữu ích:

Dịch vụ cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả kiểm kê và đánh giá là cơ sở dữ liệu quan trọng cho các báo cáo nội bộ và bên ngoài, cung cấp thông tin hữu ích để phân tích và theo dõi sự tiến bộ về quản lý môi trường.


04 Quy trình thực hiện


05 Sản phẩm kiểm kê tự động
01
Báo cáo kiểm kê
Báo cáo chi tiết về kết quả kiểm kê phát thải môi trường, bao gồm thông số và dữ liệu liên quan theo mẫu Nghị định số 06/2022/NĐ-CP

02
Kết quả/Biểu đồ mô tả phát thải
Giúp khách hàng có cái nhìn trực quan hơn về xu hướng phát thải KNK của doanh nghiệp

03
Tư vấn và đề xuất cải thiện
Cung cấp tư vấn và đề xuất biện pháp cải thiện dựa trên kết quả kiểm kê: bao gồm các khuyến nghị và hướng dẫn để giảm thiểu phát thải môi trường, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và nâng cao tuân thủ quy định môi trường.


Liên hệ để nhận tư vấn

Tư vấn viên của MECIE KNK sẽ liên hệ trực tiếp và liên tục hỗ trợ Doanh nghiệp để lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính và Biện pháp giảm thiểu phát thải theo ISO 14064 và quy định của nghị định 06/2022/NĐ-CP giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
  0965 355 519
m.me/mecie.vn
Hotline: 0965 355 519