1. KHÍ NHÀ KÍNH LÀ GÌ? 

Khí nhà kính chính bao gồm Cacbon dioxide (CO2), methan (CH4), Ngoài ra, các khí có hàm lượng thấp nhưng có tiềm năng cao gây hiệu ứng nhà kính là hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), sulphur hexafluoride (SF6) và nitrogen, trifluoride (NF3). Đơn vị thống kê KNK được sử dụng chính là CO2 tương đương, được ký hiệu là CO2tđ.

2. KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LÀ GÌ?

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về “Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn” được Chính phủ ban hành ngày 07 tháng 01 năm 2022 quy định: KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH (KNK) là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Hoạt động kiểm kê KNK được MECIE VIỆT NAM thực hiện cho 3 phạm vi (tính theo CO2 tương đương). Cụ thể như sau:

Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp

Phạm vi phát thải 1 là trực tiếp nhất. Chúng bao gồm khí thải từ tất cả năng lượng được sản xuất tại hiện trường như đốt nhiên liệu, xe cộ của công ty và khí thải rò rỉ.

Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp liên quan đến năng lượng

Phát thải phạm vi 2 vượt ngoài tầm kiểm soát tức thời của công ty; chúng đến từ nguồn điện hoặc nhiệt mà công ty mua để duy trì hoạt động cho các cơ sở của mình.

Phạm vi 3: Phát thải gián tiếp khác

Phát thải gián tiếp bao gồm cả các hoạt động ở khâu thượng nguồn (phát thải liên quan đến các sản phẩm được mua bới một công ty) và các hoạt động ở khâu hạ nguồn (những hoạt động liên quan đến sản phẩm mà doanh nghiệp bán).

3. ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành ngày 18/1/2022 về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, có 6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm: năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, các quá trình công nghiệp, nông- lâm nghiệp và sử dụng đất, chất thải. Đó là:

Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;

b) Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

c) Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;

d) Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.

4. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

4.1. KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

GIAI ĐOẠN NĂM 2023: Theo Điểm a - Khoản 6 Điều 11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP cơ sở cần cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn của bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2023.

GIAI ĐOẠN NĂM 2024 - 2025: Theo Điểm b, c - Khoản 6 Điều 11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP cơ sở cần:

- Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơsở định kỳ hai năm một lần cho năm 2024 trở đi theo Mẫu số 06 Phụ lục II gửi UBND cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2025 để thẩm định;

- Hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 12 của kỳ báo cáo bắt đầu từ năm 2025

GIAI ĐOẠN NĂM 2026 - 2030: Theo Điểm b - Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP cơ sở cần thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo hạn ngạch do Bộ Tài nguyên và Môi trường phân bổ phù hợp với mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; được phép trao đổi, mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch tín chỉ các-bon. Theo đó, hằng năm, lập báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính để thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở theo hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan trước ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo.

4.2 TỰ NGUYỆN THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG BỞI DOANH NGHIỆP

Một số doanh nghiệp sẽ tự nguyện thực hiện Kiểm kê KNK và tiến hành công bố thông tin đại chúng về báo cáo kiểm kê KNK. Đây là trường hợp doanh nghiệp tự ý thức và chủ đông triển khai thực hiện. Kết quả Doanh nghiệp sẽ được công nhận Hành động Tự nguyện sớm về kiểm kê KNK, và nhiều lợi ích khác từ hoạt động tự nguyện này mang lại cho doanh nghiệp như: 

- Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp phát triển bên vững

- Tín dụng và ưu đãi cho hành động tự nguyên sớm


5. MECIE VIỆT NAM TƯ VẤN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

MECIE VIỆT NAM đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Kiểm kê Khí nhà kính. Ðội ngũ kỹ thuật của chúng tôi được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành kinh tế năng lượng, quản lý năng lượng, và các ngành kỹ thuật chuyên môn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định số 06/2022/NÐ-CP. Sử dụng dịch vụ của MECIE VIỆT NAM, Quý Công ty nhận được các lợi ích thiết thực như sau:

- Ðánh giá sử dụng năng lượng, phát thải KNK thông qua công tác khảo nghiệm bằng các thiết bị đo chuyên dụng, hiện đại.

- Xây dựng chương trình tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát thải khí nhà kính cụ thể cho doanh nghiệp và dự toán chi phí tiết kiệm mang lại cho tương lai.

- Hỗ trợ lập báo cáo thường niên về tình hình kết quả và kế hoạch sử dụng năng lượng và phát thải khí nhà kính.

MECIE VIỆT NAM cam kết:

- Đội ngũ chuyên gia có đầy đủ bằng cấp và chứng nhận, hoạt động > 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm kê năng lượng, môi trường.

- Kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp với Doanh nghiệp

- Dịch vụ nhanh chóng, chất lượng

- Có khả năng xử lý tốt công việc với các Cơ quan ban ngành


MECIE VIỆT NAM đã thực hiện cho nhiều dự án:

- Công ty TNHH Luyện kim Thăng Long – Bình Phước

- Công ty cổ phần Toàn Thắng – TP. Hải Phòng.

- Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Sản xuất Đại Thắng – TP. Hải Phòng.

- Công ty TNHH Tân Thuận Phong – TP. HCM.

- Công ty TNHH Thương mại và xây dựng An Sinh – Quảng Nam.

- Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan – Đồng Nai.

- Công ty Sài Gòn Xanh – TP. HCM.

- Công ty TNHH Thương Mại Môi trường Thiên Phước – Đồng Nai.

- Công ty cổ phần môi trường Miền Đông – Bình Phước.

- Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam – TP. Hà Nội

- Công ty MTV Xi măng Vicem Hải Phòng – TP. Hải Phòng.

- Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành Ninh Thuận – Ninh Thuận.

….. Cùng hơn 30 doanh nghiệp khác

Nếu Doanh nghiệp cần thêm thông tin chi tiết liên quan đến thực hiện KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH (KNK), hãy liên hệ MECIE VIỆT NAM để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp


CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT – MÔI TRƯỜNG MECIE

Hotline:

0965.355.519

Email:

[email protected]

 

Địa chỉ:

 

 

KV Miền Bắc:

Tầng 5, tòa nhà Nam Hải Lakeview, Lô 1/9A, KCN Vĩnh Hoàng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

 

KV Miền Nam:

Số 3, đường 7, KDC Cityland, Quận Gò Vấp, TP.HCM

 

KV Miền Tây:

Số 34 đường Trần Bình Trọng, Phường 5, Khóm 5, TP.Cà Mau

Tin Tức Khác

  0965 355 519
m.me/mecie.vn
Hotline: 0965 355 519