Sau sự thành công của hội thảo trước tại Hải Phòng, chúng tôi rất vui mừng tiếp tục tổ chức Hội thảo "Tập huấn tuyên truyền quy định về biến đổi khí hậu theo Luật Bảo vệ Môi trường" được diễn ra tại Hà Nội. Đây là cơ hội tuyệt vời để cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tạo ra sự tương tác giữa các chuyên gia và các doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu nói chung, kiểm kê khí nhà kính và thị trường cacbon nói riêng.

Hội thảo được tổ chức dưới sự bảo trợ của Ban Quản lý Khu Công nghiệp Hà Nội, Công ty Mecie và Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội. Chúng tôi tự hào trình bày 03 chuyên đề chính, bao gồm:

1. Quy định về kiểm kê Khí Nhiệt Kế (KNK): Chuyên đề này sẽ giới thiệu các quy định mới nhất về kiểm kê KNK theo Luật BVMT. Thông qua đó, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về quá trình đo lường và báo cáo khí nhiệt kế, từ đó tăng cường quản lý và giảm thiểu tác động của khí hậu.

2. Hướng dẫn kiểm kê KNK cho từng lĩnh vực và thực hành tính toán: Chuyên đề này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc kiểm kê KNK trong từng lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, và xử lý chất thải. Chúng ta sẽ học cách tính toán, đánh giá và theo dõi lượng khí thải trong mỗi lĩnh vực này để xây dựng các biện pháp ứng phó hiệu quả.

3. Giới thiệu tín chỉ cacbon từ các dự án giảm phát thải: Chuyên đề cuối cùng sẽ giới thiệu về tín chỉ cacbon và các dự án giảm phát thải. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách xác định, giao dịch và sử dụng tín chỉ cacbon để khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động giảm phát thải nhằm bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực vào công cuộc chống biến đổi khí hậu.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tăng cường nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tác động của nó. Chúng tôi rất vui mừng khi Hội thảo đã được tổ chức thành công tại Hải Phòng, và hi vọng rằng sự kiện này tại Hà Nội cũng sẽ đạt được kết quả tương tự.

Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và đăng ký tham dự sẽ được cung cấp trong thời gian tới. Hãy lưu ý ngày 06/07/2023 và chuẩn bị sẵn sàng tham gia vào ngày đặc biệt này.

Chúng tôi mong muốn gặp gỡ quý vị tại Hội thảo và cùng nhau xây dựng một tương lai bền vững và hài hòa với môi trường.


Tin Tức Khác

  0965 355 519
m.me/mecie.vn
Hotline: 0965 355 519